อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวเลข 4 หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับตัวเลข 5 หลักที่เล็กที่สุด?


ตอบ 1:

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขบวกจำนวน 5 หลักที่เล็กที่สุด = 10,000 และตัวเลข 4 หลักที่ใหญ่ที่สุด = 9999 และความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือ 1

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขบวกและลบตัวเลข 5 หลักที่เล็กที่สุด = -99999 และตัวเลข 4 หลักที่ใหญ่ที่สุด = 9999 และความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือ 1,09998